WINGWAVE®
SYSTEMOWY KRÓTKOTERMINOWY COACHING


Zbadana naukowo - opracowana przez wykwalifikowanych psychologów Cora Besser-Siegmund & Harry Siegmund - przyjazna dla mózgu metoda wingwave®

Co oznacza Wingwave?

Osiagnąć sukces za pomocą metody Wingwave

Wingwave to coaching wydajnościowy i emocjonalny, który już po kilku sesjach w zauważalny i szybki sposób prowadzi osobę do zneutralizowania stresu wydajnościowego oraz zwiększenia kreatywności, sprawności umysłowej i stabilności w sytuacjach konfliktowych. Ten efekt uzyskuje się poprzez pozornie prostą podstawową interwencję: tworzenie „pobudzających” faz REM (Rapid Eye Movement), przez które my, ludzie, przechodzimy tylko podczas nocnego snu. Trener kieruje wzrok swojego podopiecznego szybkimi ruchami dłoni poziomo w jedną i drugą stronę. Jak wynika z badań mózgu, ruchy czuwających oczu - w przeciwieństwie do nieruchomego wzroku - wywołują wyraźne reakcje odprężające w różnych obszarach mózgu, np. w korzystny sposób uaktywnia korę przedczołową w mózgu. Ruch oczu jest zatem skutecznym wyzwalaczem pozytywnych „fal”.

Alternatywną metodą do ruchu oczu jest wytwarzanie obustronnych dzwięków lub lekkie stukania zwanymi „tappingiem”.

Za pomoca testu Myostatik– szczegółowo zbadanym instrumentem analizy pracy mięśni -  ustala się w pierwszej kolejności temat, a następnie sprawdza się  skuteczność interwencji.

Obszary zastosowań i zakres coachingu

Coaching Wingwave znajduje zastosowanie w biznesie, sporcie wyczynowym, edukacji i dydaktyce, zdrowiu oraz w kręgach artystycznych. Metoda ta jest często łączona z innymi sprawdzonymi technikami coachingowymi. Trenerzy wielokrotnie wykorzystują coaching Wingwave jako moduł w swoim zakresie działania. W metodzie Wingwave również uzgadnia się cele, prowadzi dyskusje i bada osiagniecie sukcesu. Jednak nie nastepuje tutaj żaden „darmowy coaching” (coaching próbny). Zamiast tego w internecie jest duża dostepność filmów telewizyjnych i wideo, które ilustrują tę metodę i zakres jej działania.

Międzynarodowa dystrybucja i akwiza  trenerów

Kilka tysięcy trenerów stosuje obecnie metodę Wingwave w ponad 40 krajach na całym świecie. Adresy trenerów Wingwave, którzy co roku szkolą się w tej metodzie możesz znaleźć w wyszukiwarce trenerów.

Wingwave odnosi się do następujących obszarów coachingu:

  1. Regulacja stresu wydajnościowego

(PSI = Performance Stress Imprinting) Skuteczna neutralizacja stresu np. w przypadku napięć miedzyludzkich w zespole lub z klientami, stresu punktowego, problemów w drodze do osiagnięcia celu, strachu przed lataniem samolotem lub stresu fizycznego, np. braku snu. Szybka stabilizacja wewnętrznej równowagi sprawi, że poczujesz się pełen energii, spokojny i silny w konflikcie.

  1. Coaching własnych zasobów

Tutaj pracujemy nad zwiększaniem kreatywności, coachingiem własnego wizerunku, przekonującą charyzma, pozytywną motywacja własnej osoby, wzmacnianiem wewnętrznego ja, wizualizacją celów i mentalnym przygotowaniu do osiągnięcia najlepszych wyników - takich jak ważna prezentacja lub zawody sportowe (coaching in-vivo)

  1. Coaching Belief (przekonanie)

Osba uświadamia sobie w raz z trenerem przekonania, które ograniczają jej wydajność i przekształca jej w możliwości wlasnej osoby. Szczególnie ważne jest tutaj znalezienie tzw. „pułapek euforii” w wlasnych doświadczeniach, które w dłuższej perspektywie mogą spowodować, że świat wewnętrzny osoby będzie zbyt „chwiejny”. Celem jest osiągniecie stabilności emocjonalnej i zakotwiczenie osobistych przekonań, które pomogą wytrzymać intensywny psychiczny stres.

Elementy metody Wingwave
Coaching Wingwave jest procesem chronionym. Łączymy tutaj:

Naprzemienna, obustronna stymulacja mózgu
np.aktywne fazy REM (Rapid Eye Movement), obustronne impulsy dotykowe lub słuchowe

Coaching neurolingwistyczny
Język jest używany jako tzw. „kompas”mózgu na drodze do celu

Test Myostatik
test mięśniowy do ukierunkowanego planowania zoptymalizowanych procesów coachingowych

 

Obustronna stymulacja mózgu, np EMDR

Pod koniec lat osiemdziesiątych przeróżni trenerzy i terapeuci NLP w USA zajmowali się zastosowaniem „aktywnych faz REM” (Rapid Eye Movement) w celu emocjonalnej regulacji wspomnień w sytuacjach stresowych. Procedura została nazwana „Eye Movement Integrator”. Amerykańska psychoterapeutka Francine Shapiro opracowała metodę, która jest w szczególności wykorzystywana do leczenia stresu pourazowego. W połowie lat 90-tych SPIEGEL nadał tej metodzie EMDR, która została niedawno wprowadzona w Niemczech nazwę Wingwave. Ludzie byli zarówno zafascynowani jak i zaniepokojeni nowym pomysłem z Ameryki, aby w zwykły sposób usunąć mentalne blokady za pomocą ruchów. W rzeczywistości, szybkie ruchy palcem przed oczami pacjenta odgrywają kluczową rolę w tej metodzie. Podopieczny śledzi te ruchy wzrokiem. Osiągane w ten sposób szybkie ruchy oczu przypominają fazę REM, którą wszyscy ludzie przeżywają, gdy są w głębokim śnie: Szybki ruch oczu. EMDR to skrót od Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Techniki stymulacji terapeutycznej wykorzystujące ruchy gałek ocznych były już znane przed NLP i EMDR – jednak nie byly one tak szybkie, jak te stosowane w EMDR. W klasycznej hipnozie np. jest znany obraz kieszonkowego zegarka wahadłowego. A także w jodze - jednej z najstarszych metod terapii ciała na świecie - istnieje szereg ćwiczeń ruchowych oczu. Nawet w tradycyjnych tańcach azjatyckich szybko poruszające się oczy są tak samo ważne i wyćwiczone jak kroki taneczne, które oprócz kulturowych mogą mieć również znaczenie zdrowotne.

Coraz więcej ekspertów podejrzewa, że pozytywny efekt tych technik stymulacji wynika z optymalnej współpracy między dwiema połówkami mózgu, a tym samym między wszystkimi obszarami mózgu. Dlatego trenerzy EMDR i Wingwave nie tylko stymulują ruchy oczu, ale także wykorzystują stymulację słuchową i dotykową lewej i prawej półkuli.

Pomimo pozornej prostoty stosowania tej techniki, przykladowa metoda EMDR jest uważana na świecie za jedną z najskuteczniejszych metod psychoterapii zaburzeń stresu pourazowego. Różnorodne dobre wyniki są dowodem na pozytywny wpływ dwustronnej stymulacji półkuli w terapii i coachingu.

Ze względu na bardzo dobre wyniki badań naukowych metoda EMDR jest obecnie uznana przez zakłady ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech.

Coaching neurolingwistyczny: czynniki wpływu wynikające z badań mózgu, NLP i psychologii behawioralnej

Język czyni cuda: w ostatnich latach badania mózgu dowiodły wiele interesujących informacji na temat neurobiologii naszego języka. Na przykład wiadomo, że nasz mózg przetwarza słowa i zdania nie tylko pod względem treści, ale także zawsze w ścisłym związku z sytuacja emocjonalną. Mózg reaguje szybciej i bardziej kompleksowo na słowa „naładowane” w szczególnosci intensywnymi emocjami. Dla każdej osoby to może być odczuwalne inaczej: np. Czlowiek czuje się sparaliżowany słowem „problem”, następny rozkwita przy tym samym słowie, staje się kreatywny i przepełniony pomysłami - w zależności od sytuacji życiowej i wykształcenia.

Ta wiedza o tak zwanym „języku zycia (vita)” osoby jest wykorzystywana w coachingu wingwave jako „kompas”, a gdy jest stosowana precyzyjnie, jest wielokrotnie wykorzystywana jako tzw. „skrót do rozwiązania”. Procedura działa we wszystkich językach: trenerzy Wingwave przeprowadzali coaching już w wielu językach z zastosowaniem „języka Vita”, Obok biegłych języków używanych na całym świecie, na przykład także w jezyku węgierskim, chińskim, afgańskim lub w niektórych afrykańskich dialektach. Coaching uznaje się za udany, jeśli osoba reaguje pewnie, zdecydowanie, spokojnie lub z humorem na wszystkie zdania i słowa opisujące jej temat.Również w kontekście „psychologii poznawczo-behawioralnej”,  podejście NLC powoduje szybką i pozytywną motywację osoby coachowanej.

Test Myostatik

W teście Myostatik osoba tworzy między kciukiem a palcem wskazującym mocny pierścień mięśniowy, który trener trzyma z maksymalną siłą podczas testu. Czasami trener testuje wykorzystując kombinację kciuk / palec środkowy lub kciuk / palec serdeczny - w zależności od podstawowego poziomu siły, jaką podopieczny jest w stanie wytworzyć. Trenerzy Wingwave używają tego testu jako „kompasu” w procesie coachingu z dwóch głównych powodów:

  • Znajdowanie czynników stresogennych, które zakłócają / drażnią równowagę psychiczną / emocjonalną osoby coachowanej
  • Kontrola skuteczności zastosowanych interwencji usprawniających i pobudzajacych procesy stabilizujące emocjonalnie i psychicznie

Słaby test mięśni pokazuje głównie stres psychiczny, podczas gdy silny test mięśni pokazuje zasoby psychiczne i bezpieczeństwo emocjonalne.

Test Myostatik - oparty na badaniu naukowym w ramach pracy doktorskiej psychologa dr. Marco Rathschlag-  stosowany jest w coachingu wingwave przede wszystkim dlatego, że okazał się niezawodną metodą aby odtrzymać obraz o sytuacji stresowej osoby. Urządzenie do niezaleznego pomiaru testu miostatik zostało opracowane na niemieckim Uniwersytecie Sportowym w Kolonii i jest wykorzystywane do badania siły palców zależnej od emocji pacjenta.

W przeciwieństwie do kinezjologii czy tzw. Testu Omury (lekarz akupunktury Yoshiaki Omura), trener Wingwave nie wykorzystuje testu Myostatik ani do ustalenia diagnozy medycznej, ani do określania dawek leków lub do celów medyczno-terapeutycznych.

 

Test Myostatik w szczególności nadaje się do tematów coachingu, ponieważ mięśnie rąk w kresomózgowiu zajmują szczególnie duży obszar wykorzystywany do kontroli nerwowej i przetwarzania funkcji motorycznych i sensorycznych - jest to pokazane na ilustracji "homunkulusa ". Ponieważ to nasze procesy poznawcze i psychiczne również zachodzą przede wszystkim w kresomózgowiu, stres psychiczny jest szczególnie szybko przekazywany w mięśniach dłoni.

Wystarczy pomyśleć o aktorze, który skutecznie upuszcza szklankę, gdy ma reprezentować szok, irytację lub zaskoczenie. W coachingu test odzwierciedla głównie dwa wskaźniki subiektywnego doświadczenia:

  • Osoba dobrze radzi sobie z tematem / prezentowanym bodźcem, potrafi „poradzić sobie ze sprawą”, „wie, o co chodzi i potrafi sobie z tym poradzic” lub
  • Osoba jest zirytowana, przytłoczona, „nie radzi sobie z zadaniem”, jest zestresowana itp.

 

Znaczenie nazwy
  • skrzydło - to metafora motyla trzepoczącego skrzydłami, która może zmienić klimat na całym kontynencie
  • fala - odnosi się do angielskiego terminu „brainwave”, co oznacza coś w rodzaju „błysk inspiracji”, „świetny pomysł”, „dobry pomysł”.

Podczas coachingu Wingwave chcemy osiągnąć maksymalny efekt dla naszych klientów przy minimalnym wysiłku metodologicznym - a także chcemy uwzględnić i docenić wielowarstwowy system ludzkiej osobowości. Zasada ta nazywa się „mały bodziec - duży efekt” i jest również znana pod pojęciem „efekt motyla”. Efekt motyla został opisany w 1963 roku przez profesora meterologii Edwarda Nortona Lorenza (maj 1917 - kwiecień 2008), kiedy próbował stworzyć prognozę pogody za pomocą programów komputerowych. Lorenz kiedy tylko minimalnie zmienił początkowe dane -  mianowicie w czwartej cyfrze po przecinku - model pogody podał zupełnie inne prognozy. Precyzyjne warunki poczatkowe są zatem kluczowe dla uzyskania pożądanego rezultatu - dotyczy to również skutecznej metody coachingowej.

Lorenz odkrył również matematykę leżącą u podstaw efektu motyla, a mianowicie stosunkowo prosty układ równań, który tworzy wzór o nieskończonej złożoności. Wizualizacja modelu nazywa się układem Lorenza. Na naszej ilustracji lustrzany układ Lorenza stał się motylem.

ZACZNIJ TERAZ ŻYCIE W HARMONII Z CIAŁEM I UMYSŁEM
I DUSZA.

Sylwia-Wiktoria Schimanski

Grindelallee 182
D-20144 Hamburg

Telefon 040 74 12 96 29
Mobil 0172 4287838

Sylwia-W. Schimanski

WingWave Coaching
Mental-Business-Work-Health-Balance-Coach & Trainer
NLP/NLC-Master Mental Coach für system. Kurzzeitkonz.
System. Kinder-, Jugend- und Familiencoach
Holistische & Transformations-Kinesiologie
Klinische Hypnose & Havening Techniques

SPOJRZENIA I WIDOKI

© 2020 SCHIMANSKI | Design by ninaJansen Gestaltung